Предоставяме на Вашето внимание охранителна фирма „ТОТАЛ СЕКЮРИТИ“ ООД.

Дружеството е вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНС на 11.09.2019 г., с ЕИК 205816109

Дружеството се управлява от Емил Шушков.

Притежаваме Лицензи за охранителна дейност:

– № 3/02-392/27.09.2019 г. – за охрана имущество на физически и юридически лица в цялата страна

– № 3/02-393/27.09.2019 г. – за охрана на мероприятия в гр. София

– № 3/02-410/22.11.2019 г. – за сигнално-охранителна дейност в цялата страна

Седалище и адрес на управление на дружеството:

гр. София, район Средец, кв. Яворов, ул. „Н. Гогол“ 24, ет.1, ап. 1а

Дружеството е сертифицирано:

Система за управление на организацията ISO 9001:2015 и притежаваме Сертификат № QMS/191278/BG.

Нашите способности – предоставяме охранителна услуга, съответстваща на съвременните изисквания за сигурност, съобразена със особеностите на всеки обект и пречупена през оценката от анализа на риска.

Нашите предимства – внимателно подбран и обучен екип, служители с богат опит в охранителната дейност, взели най-добрите поуки от практиките на охранителния отрасъл.

Нашите амбиции – да предоставяме най-доброто, което ще е достатъчно добро за нашите клиенти.

Нашите очаквания – да докажем пред Вас, че млада фирма като нашата може да бъде Ваш лоялен и коректен партньор.

Основната дейност която предлагаме, съобразно Закона за частната охранителна дейност:

Охрана на обекти на физически и юридически лица;

Охрана на мероприятия;

Охрана с помощта на сигнално-охранителна техника.