Ние предлагаме

Охрана на обекти на физически и юридически лица

Осъществяване на физическа охрана чрез организиране на стационарни и подвижни постове, с един или повече охранители.

Охрана на мероприятия

Осъществяване физическа охрана при провеждане на мероприятия в гр. София. Организира се осигуряване на нормалното протичане на мероприятието чрез стриктно изпълнение на пропускателен режим и спазване на обществения ред в района на охранявания обект.

Охрана с помощта на сигнално-охранителна техника

Предлагаме изграждане на СОТ и системи за видеонаблюдение с осъществяване на 24 часов отдалечен мониторинг и реакция от патрул.

Кои сме ние и защо да ни се доверите

Охранителна фирма „ТОТАЛ СЕКЮРИТИ" ООД е сертифицирано дружеството, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНС със седалище и адрес на управление на дружеството в гр. София.

С какво сме по-добри

Ние предоставяме охранителна услуга, съобразена с особеностите на всеки обект и пречупена през оценката от анализа на риска. Притежаваме внимателно подбран и обучен екип от служители с богат опит в охранителната дейност.