Предлагаме изграждане на СОТ и системи за видеонаблюдение с осъществяване на 24 часов отдалечен мониторинг и реакция от патрул.

При осъществяване на охранителната услуга, „Тотал Секюрити“ ООД Ви гарантира спазване на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Предлагаме:

  1. Обучения насочени към изучаване на основните елементи на Корпоративната сигурност, усвояване на теорията и практиката за изграждане управление и функциониране на система за корпоративна сигурност, придобиване на практически навици за оценка и управление на риска, прилагане на подходящи стратегии, тактики и средства за минимизиране на риска и недопускане на инциденти.
  2. Обучения по Киберсигурност, насочени за идентифициране и разпознаване на основните заплахи за киберсигурността, основните методи на атака и начини и методи на превенция при използването на тези заплахи срещу родители и домашни потребители, бизнес професионалисти и предприемачи, студенти и млади професионалисти, Държавни институции, образователни институции и учители, търговски дружества и За всеки, който използва интернет и технологии