УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предоставяме на Вашето внимание охранителна фирма „ТОТАЛ СЕКЮРИТИ“ ООД.

Дружеството е вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНС на 11.09.2019 г., с ЕИК 205816109.

Притежаваме Лицензи за охранителна дейност:

– № 3/02-392/27.09.2019 г. – за охрана имущество на физически и юридически лица в цялата страна

– № 3/02-393/27.09.2019 г. – за охрана на мероприятия в гр. София

– № 3/02-410/22.11.2019 г. – за сигнално-охранителна дейност в цялата страна

Седалище и адрес на управление на дружеството:

гр. София, район Средец, кв. Яворов, ул. „Н. Гогол“ 24, ет.1, ап. 1а

Вашият коментар